Angleško-slovenski slovar hortikulturnih izrazov

Pomoč pri naročanju in razumevanju
hortikulturne angleške terminologije
in katalogov
ANGLEŠČINA-SLOVENŠČINA

ANGLEŠKI IZRAZI PO ABECEDI: