Anketa o delu z okrasnimi rastlinami

Pripravili smo anketo, s katero želimo izvedeti nekaj o tem, kako urejate domači okrasni vrt in s kakšnimi težavami se ob tem srečujete. Za kvalitetnejšo obravnavo rezultatov potrebujemo nekaj podatkov o vas. Prosimo, da nam jih zaupate. Za vprašanja, mnenja in predloge smo dosegljivi na e-naslovu: svz.si.eu@gmail.com. Na ta naslov nam tudi pišite, če želite prejemati obvestila o delovanju društva!

Rubriki 'številka anketnega lista' in 'ime in priimek' se pusti prazno. Anketa je oblikovana v Wordu in PDF različici (za odpiranje PDF potrebujete Adobe Reader). Wordov dokument si naložite na računalnik, izpolnite in shranite. Odgovore označite z rdečo barvo oz. barvo, kjer bo jasno razviden vaš odgovor. Izpolnjen anketni list pošljete na e-naslov svz.si.eu@gmail.com s pripisom v rubriki zadeva: anketa. PDF dokument si lahko natisnete in izpolnite ročno. Odgovore označite tako, da bodo jasno razvidni. Izpolnjene anketne liste skenirate in pošljete na društven e-naslov s pripisom v rubriki zadeva: anketa.

Rubriko 'ime in priimek' izpolnijo člani društva, ki izvajajo anketo. Člani društva zapišejo sveje ime in priimek in ne ime in priimek anketiranca.

Če želi anketiranec prejemati obestila o delovanju društva, naj na anketni list pripiše svoj e-naslov.

Člani društva, ki imajo dneve odprtih vrat, so naprošeni, da izvedejo anketo med obiskovalci, če jim bo čas dopuščal.