Na kratko o društvu

Društvo je prostovoljno, nepridobitno, samostojno združenje fizičnih oseb.

Društvo združuje fizične osebe z namenom in ciljem:

 • vzpostavljanja, evidentiranja in ohranjanja narodnih zbirk rastlin in vrtov,
 • promocije znanja hortikulture in izmenjave informacij z različnih hortikulturnih in sorodnih področij,
 • organiziranja hortikulturnih, kulturnih in družabnih prireditev,
 • vzpodbujanja ureditve bivalnega okolja v sožitju z naravo,
 • širjenja zavesti o ohranjanju narave in ogroženih rastlin na Slovenskem


Društvo pomaga članom pri urejanju seznamov rastlin, ki je enotno za vse člane, jim svetuje pri promociji zbirk in vrtov in jim omogoča dostop ter povezovanje z ostalimi organizacijami s podobno tematiko.

Svoj namen in cilje društvo uresničuje predvsem z naslednjimi sredstvi in metodami:

 • z izdajanjem informativnih brošur s področja urejanja zbirk rastlin,
 • s pomočjo članom pri evidencah in ohranjanju zbirk,
 • v sodelovanju s člani organizira oglede vrtov oziroma dneve odprtih vrat s katerimi seznanja javnost s pomenom organiziranih zbirk rastlin,
 • s promoviranjem zbirk rastlin in vrtov tako doma kot tudi širše,
 • s sodelovanjem z drugimi organizacijami, ki delujejo na področju hortikulture, varstva okolja in ohranjanja narave,
 • z izvajanjem nacionalnih ali mednarodnih projektov oz. programov s področja hortikulture, vzdrževanja zbirk, varstva okolja in ohranjanja narave oz. sodelovanje pri njih,
 • s promocijskimi aktivnostmi s področja delovanja društva,
 • z organiziranjem strokovnih oz. drugih srečanj s področja hortikulture, varstva okolja in ohranjanja narave,
 • z organiziranjem strokovnih izletov in srečanj,
 • z izvajanjem izobraževalnih aktivnosti,
 • s posredovanjem pri izmenjavi rastlin med člani in zainteresirano javnostjo.